Luchtscouts op Roosendaals Treffen

Vul dit formulier volledig in. De deelnemer krijgt automatisch een mailtje van zijn of haar deelname. De deelnemer zal na deze deelname mail nog 1 mail van ons met daarin de uitslag van flesschietwedstrijd.
Hierna zullen alle verworden emailadressen verwijdert worden uit zowel dit formulier systeem als het emailsysteem waarmee de mails verstuurd worden.